ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 17/2/63
> ความก้าวหน้างานโครงสร้าง ถึงชั้นหลังคา ที่ระดับ +144.45 ม. แล้วเสร็จ 100 % . > ความก้าวหน้างานโครงเหล็กรูปพรรณ ถึงชั้นหลังคา ที่ระดับ +144.45 ม. . >ความก้าวหน้างานกระจก และงานผนังรอบอาคาร แล้วเสร็จ 85 %
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 63
"ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 63" ความก้าวหน้างานโครงสร้างแล้วเสร็จ ชั้นหลังคา ผนังถังเก็บน้ำ (ที่ระดับ +144.45 ม.) ความก้าวหน้างานผนังรอบอาคาร Precast & กระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ 80 % ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ แล้วเสร็จ ถึงชั้น 26
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าประจำเดือน ธ.ค. 62
งานโครงสร้างชั้น 28MM แล้วเสร็จ 50 % งานผนัง Precast & กระจก Curtain Wall รอบอาคาร ถึงชั้น 26 "แผนงานเดือนถัดไป"  งานโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด