ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน มิถุนายน 2562
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ ชั้น 17  ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  ความก้าวหน้างานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ชั้น 4 แผนงานเดือนถัดไป แผนคาดการณ์ Zone Tower แล้วเสร็จ ชั้น 20  แผนงานภายนอกรอบอาคาร แล้วเสร็จ ชั้น 5
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 15/6/62
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ : ชั้น 15 ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ : ชั้น 6
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้างาน โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 62
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower ดำเนินการแล้วเสร็จ : ชั้น 12A ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium ดำเนินการแล้วเสร็จ : ชั้น 6 แผนงานก่อสร้างเดือนถัดไป งานโครงสร้าง Zone Tower คาดการณ์ถึงชั้น 18  งานโครงสร้าง Zone Podium คาดการณ์ ถึงชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ งานสถาปัตย์ Zone Tower เริ่มติดตั้งผนังสำเร็จรูป และงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม Facade
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด