ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดทความก้าวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2562
" อัพเดทความก้าวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2562" . > งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 27M . > งานโครงเหล็ก Truss ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100 % . > งานสถาปัตย์ ผนัง Precast & กระจก Curtain Wall รอบอาคาร แล้วเสร็จ ถึงชั้น 21 คิดเป็น 60 % . " แผนงานเดือนถัดไป " . > งานโครงสร้าง ถึงชั้น 28MM . > งานหลังคา Auditorium ชั้น 6 . > งานสถาปัตย์ ผนัง Precast & Curtain wall แล้วเสร็จ ชั้น 24
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562   ความก้าวหน้างานโครงสร้าง แล้วเสร็จ ชั้น 27   ความก้าวหน้างานกระจกรอบอาคาร และ Precast ติดตั้งถึงชั้น 17
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าประจำเดือน ก.ย.62
ความก้าวหน้าประจำเดือน ก.ย.62   ความก้าวหน้างานโครงสร้าง แล้วเสร็จถึงชั้น 26 คิดเป็น 90 % ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ งานผนังรอบอาคาร ผนัง Precast แล้วเสร็จถึงชั้น 18 คิดเป็น 65% ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ งานกระจก Curtain Wall แล้วเสร็จถึงชั้น 15 คิดเป็น 65 % . แผนงานเดือนถัดไป   งานโครงสร้าง ถึงชั้น 28 งานสถาปัตย์รอบอาคาร ถึงชั้น 21
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด