ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 7-9-63
ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 7-9-63 
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 29-8-63
ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 29-8-63
อ่านต่อ ดูทั้งหมด
ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 22-8-63
ความก้าวหน้าโครงการ ณ วันที่ 22-8-63 
อ่านต่อ ดูทั้งหมด


ภาพการก่อสร้างและวีดีโอ

ภาพการก่อสร้าง       วีดีโอการก่อสร้างบริหารโครงการสัญญาจ้าง งวดที่1
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สัญญาจ้าง งวดที่2
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สัญญาจ้าง งวดที่3
ประจำเดือน มกราคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่4
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สัญญาจ้าง งวดที่5
ประจำเดือน มีนาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่6
ประจำเดือน เมษายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่7
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่8
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สัญญาจ้าง งวดที่9
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สัญญาจ้าง งวดที่10
ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ดูทั้งหมด