รูปภาพ


ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61

ความก้าวหน้างานประจำเดือน พ.ย. 2561

ความก้าวหน้าวันที่ 1-10 พ.ย. 2561 โครงการ ชั้น Basement 70 %

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Basement ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50%

ความก้าวหน้างานโครงการ ชั้น Basement สัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 15-20 ตุลาคม 61

ความก้าวหน้างาน 8-14 ต.ค. 61 งานลงเหล็ก เทคอนกรีตพื้น ชั้น Basement

ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม ใช้เวลาเทไปแล้ว 14 ชม.

งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น. ดำเนินการเทไปแล้ว 11 ชม ปริมาณเท 4,000 ลบ.ม คิดเป็น 360 ลบ.มชม.

งานเตรียมการก่อนการเทคอนกรีตฐานราก 10,729 ลบ.ม ในคืนนี้ เวลา 21:00 น. โดยในแต่ละรอบการเทคอนกรีต รถปูนประจำจุดเท 17 คัน/รอบ และ จ

กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม ในวันที่ 21 กันยายน 61 เวลา 2100 น.ถึง วันที่ 23 กันยายน 61 ที่เวลา 0

ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61 ดำเนินการลงเหล็กงานฐานราก Mat foundation ที่คอนกรีต 10,000 ลบ.ม

ความก้าวหน้างานประจำเดือน สิงหาคม 61

ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 12-18 ส.ค. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 900 วัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 257 วัน ปัจจุบันกำลังดำ

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง ณ วันที่ 18-6-61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platform วันที่ 4 มิ.ย. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61

ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธี ทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11 พฤษภาคม 61

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน ตัดเสาเข็ม แนว Pile wall วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน 25 เมษายน 2561

ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall เพื่อเตรียมงาน Cap beam ณ วันที่ 6 เม.ย. 61

2 เม.ย. 61 อัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ งานเสาเข็มดำเนินการแล้ว 90 % ขั้นตอนต่อไป จะเริ่มดำเนินงาน Cab Beam คะ

26 มีนาคม 61 อัพเดทความก้าวหน้างานเสาเข็มเจาะ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 90 %

19 มีนาคม 61อัพเดทความก้าวหน้างานเสาเข็ม ณ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 85 %

ความก้าวหน้างานเสาเข็มเจาะ ณ วันที่ 10 มีนาคม 61

#ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ

#ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61 #ความก้าวหน้างานเข็มเจาะ #ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80 %

ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 23 ก.พ. 61 ✌️✌️

ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเสาเข็มเจาะ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ใช้งบประมาณในการสร้าง 2543 ล้านบาท ระยะเวลาในการสร้าง 900 วัน เป็นอาคารเกี่ยวกับสถาบันอา

พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก วันที่ 22 ธันวาคม 2560