ข่าวสารและกิจกรรม

ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62
 ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ 3-12 ม.ค. 62 ที่โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์แรก ของปี พ.ศ. 2562 1. งานพื้นโครงสร้างชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 90 % 3. งานพื้นโครงสร้างชั้น 2M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 50 % 4. งานพื้นโครงสร้างชั้น 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 10 % % ความก้าวหน้างานโดยรวมของโครงการ ประมาณ 20.55 %  
อ่านต่อ
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61
กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61  ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา บ. ฑีฆาก่อสร้างจำกัด หน่วยงานโครงการ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ให้กับพนักงานรายวัน เพื่อเป็นการขอบคุณ และให้กำลังใจ ที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อย ช่วยกันทำงานให้กับบริษัท และโครงการ ให้งานออกมาสำเร็จตามเป้าหมาย  
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61
ความก้าวหน้าโครงการประจำสัปดาห์ 2-23 ธ.ค. 61 ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศููนย์บริหารทางพิเศษ กทพ ความก้าวหน้าโครงการในสัปดาห์ที่ผ่านมา 1. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 % 2. งานโครงสร้างพื้นชั้น 1M : ดำเนินการแล้วเสร็จ 80 % 3. งานโครงสร้างพื้นชั้น 2 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 % แผนงานคาดการณ์ แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 61 นี้ งาน โครงสร้างพื้นชั้น 1M แล้วเสร็จ 100 % และงานโครงสร้างพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 50 %    
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานประจำเดือน พ.ย. 2561
ความก้าวหน้างานประจำเดือน พ.ย. 2561 — ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   1. งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ 100 % 2. งานพื้นโครงสร้าง ชั้น 1 ดำเนินการแบ่งพื้นที่ออก เป็น 6 Zone 2.1 Zone A,B ,E, F กำลังดำเนินการติดตั้งโต้ะและไม้แบบรับพื้นชั้น 1 2.2 Zone C , D เร่ิมดำเนินการเทคอนกรีตพื้นชั้น 1 แล้ว แผนคาดการณ์ งานโครงสร้างพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 61  
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการ ชั้น Basement 70 %
ความก้าวหน้าวันที่ 1-10 พ.ย. 2561 โครงการ ชั้น Basement 70 % ดำเนินการงานเทโครงสร้างเสาชั้นใต้ดิน, งาน ติดตั้งและเทผนัง Slip Form, งานเทผนังชั้นใต้ดิน , งานรื้อถอน Bascing และ เสา King Post
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Bas
ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Basement ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50%
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานโครงการ ชั้น Basement สัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 15-
ความก้าวหน้างานโครงการ ชั้น Basement สัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 15-20 ตุลาคม 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างาน 8-14 ต.ค. 61 งานลงเหล็ก เทคอนกรีตพื้น ชั้น Basem
ความก้าวหน้างาน 8-14 ต.ค. 61 งานลงเหล็ก เทคอนกรีตพื้น ชั้น Basement
อ่านต่อ
ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคาร
ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ได้มีการเทคอนกรีตฐานราก ขนาดใหญ่  โดยใช้ระยะเวลาในการเทคอนกรีตแล้วเสร็จที่ 32 ชม. ปริมาตรคอนกรีตที่ใช้ 10,129 ลบ.ม
อ่านต่อ
งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม
งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม ใช้เวลาเทไปแล้ว 14 ชม.คร้า ^^   #Fighting
อ่านต่อ
งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น.
งานเทคอนกรีตฐานราก ตั้งแต่เวลา 2100 น. ถึง 0800 น. ดำเนินการเทไปแล้ว 11 ชม ปริมาณเท 4,000 ลบ.ม คิดเป็น 360 ลบ.มชม.   #TEKAFIGHTING
อ่านต่อ
งานเตรียมการก่อนการเทคอนกรีตฐานราก 10,729 ลบ.ม
ในคืนนี้ เวลา 21:00 น. โดยในแต่ละรอบการเทคอนกรีต รถปูนประจำจุดเท 17 คัน/รอบ และ จะมีรถปูนจอดรอบริเวณรอบโครงการ เพื่อเข้าเทในรอบต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรบนถนนเพชรอุทัย
อ่านต่อ
กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม
กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม ในวันที่ 21 กันยายน 61 เวลา 21:00 น.ถึง วันที่ 23 กันยายน 61 ที่เวลา 00.00 น ระยะเวลาเท 27 ชม. อัตราเฉลี่ยการเท 400 ลบ.ม/ชม.
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61
ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 1-10 ก.ย. 61 ดำเนินการลงเหล็กงานฐานราก Mat foundation ที่คอนกรีต 10,000 ลบ.ม
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานประจำเดือน สิงหาคม 61
ความก้าวหน้างานประจำเดือน สิงหาคม 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 12-18 ส.ค. 61
ความก้าวหน้างานโครงการประจำสัปดาห์ 12-18 ส.ค. 61
อ่านต่อ
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ วันที่ 20 ก.ค. 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61
ความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดินฐานราก ณ วันที่ 9 ก.ค. 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61
ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 900 วัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 257 วัน ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างงานขุดดินฐานราก เพื่อเตรียมงานโครงสร้างฐานรากต่อไป
อ่านต่อ
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย.
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย. 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง ณ วันที่ 18-6-61
ความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง ณ วันที่ 18-6-61
อ่านต่อ
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platfor
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platform วันที่ 4 มิ.ย. 61
อ่านต่อ
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61
ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61
อ่านต่อ
ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61
ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61
อ่านต่อ
ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11
ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ ในโครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ วันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 61
อ่านต่อ
ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน Pile wall วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน ตัดเสาเข็ม แนว Pile wall เตรียมงาน Cap beam ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
อ่านต่อ
ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน และตัดเสาเข็ม 25 เมษายน 2561
ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน และตัดเสาเข็ม แนว Pile wall เตรียมงาน Cap beam 25 เมษายน 2561
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall
ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall เพื่อเตรียมงาน Cap beam ณ วันที่ 6 เม.ย. 61
อ่านต่อ
2 เม.ย. 61 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง
2 เม.ย. 61 อัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ งานเสาเข็มดำเนินการแล้ว 90 % ขั้นตอนต่อไป จะเริ่มดำเนินงาน Cab Beam คะ
อ่านต่อ
26 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม
26 มีนาคม 61 อัพเดทความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 90 %
อ่านต่อ
19 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเสาเข็ม
19 มีนาคม 61 อัพเดทความก้าวหน้างานเสาเข็ม ณ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 85 %
อ่านต่อ
ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ณ วันที่ 10 มีนาคม 61
ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ณ วันที่ 10 มีนาคม 61
อ่านต่อ
ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ
#ภาพถ่ายดาวเทียมของโครงการ
อ่านต่อ
ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61
#ภาพถ่ายมุมสูง ณ วันที่ 1 มี.ค. 61 #ความก้าวหน้างานเข็มเจาะ #ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80 %
อ่านต่อ
ภาพถ่ายมุมสูง วันที่ 23 ก.พ. 61
ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 23 ก.พ. 61
อ่านต่อ
วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเจาะเสาเข็ม
ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเจาะเสาเข็ม
อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ใช้งบประมาณในการสร้าง 2543 ล้านบาท ระยะเวลาในการสร้าง 900 วัน เป็นอาคารเกี่ยวกับสถาบันอา
อ่านต่อ
พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก
พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก วันที่ 22 ธันวาคม 2560
อ่านต่อ