พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก

พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก

พิธีวางศิลาฤกษ์เสาเอก วันที่ 22 ธันวาคม 2560