2 เม.ย. 61 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

2 เม.ย. 61 ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

2 เม.ย. 61 อัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ งานเสาเข็มดำเนินการแล้ว 90 % ขั้นตอนต่อไป จะเริ่มดำเนินงาน Cab Beam คะ