ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall

ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall

ความก้าวหน้างานขุดเจาะดิน Pile wall เพื่อเตรียมงาน Cap beam ณ วันที่ 6 เม.ย. 61