ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน และตัดเสาเข็ม 25 เมษายน 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน และตัดเสาเข็ม 25 เมษายน 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน และตัดเสาเข็ม แนว Pile wall เตรียมงาน Cap beam 25 เมษายน 2561