ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน Pile wall วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน Pile wall วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ภาพความก้าวหน้าโครงการ งานขุดดิน ตัดเสาเข็ม แนว Pile wall เตรียมงาน Cap beam ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561