ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11

ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ 11

ทาง บ. ฑีฆาก่อสร้างฯ ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ ในโครงการ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน ณ วันที่ วันที่ 11 พฤษภาคม 61