ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61

ความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam ณ วันที่ 21 พ.ค. 61