ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน Cap beam วันที่ 30 พ.ค. 61