ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platfor

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platfor

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งาน King post และ งาน ติดตั้ง Platform วันที่ 4 มิ.ย. 61