ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย.

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย.

ภาพถ่ายความก้าวหน้าโครงการ งานระบบป้องกันดินพัง วันที่ 25 มิ.ย. 61