โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ใช้งบประมาณในการสร้าง 2543 ล้านบาท ระยะเวลาในการสร้าง 900 วัน เป็นอาคารเกี่ยวกับสถาบันอา