ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61

ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61

ความก้าวหน้าโครงการการทางฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 900 วัน ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 257 วัน ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างงานขุดดินฐานราก เพื่อเตรียมงานโครงสร้างฐานรากต่อไป