กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม

กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม

กำหนดการเทคอนกรีตฐานราก Mat Foundation ปริมาตร 10,729 ลบ.ม ในวันที่ 21 กันยายน 61 เวลา 21:00 น.ถึง วันที่ 23 กันยายน 61 ที่เวลา 00.00 น ระยะเวลาเท 27 ชม. อัตราเฉลี่ยการเท 400 ลบ.ม/ชม.