งานเตรียมการก่อนการเทคอนกรีตฐานราก 10,729 ลบ.ม

งานเตรียมการก่อนการเทคอนกรีตฐานราก 10,729 ลบ.ม

ในคืนนี้ เวลา 21:00 น. โดยในแต่ละรอบการเทคอนกรีต รถปูนประจำจุดเท 17 คัน/รอบ และ จะมีรถปูนจอดรอบริเวณรอบโครงการ เพื่อเข้าเทในรอบต่อไป ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรบนถนนเพชรอุทัย