วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเจาะเสาเข็ม

วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเจาะเสาเข็ม

ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 2 ก.พ. 61 งานเจาะเสาเข็ม