งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม

งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม

งานเทฐานราก MAT FOUNDATION ที่เวลา 11:00 น. ปริมาณ 6,000 ลบ.ม ใช้เวลาเทไปแล้ว 14 ชม.คร้า ^^
 
#Fighting