ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคาร

ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคาร

ในวันที่ 21 -23 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ได้มีการเทคอนกรีตฐานราก ขนาดใหญ่ 
โดยใช้ระยะเวลาในการเทคอนกรีตแล้วเสร็จที่ 32 ชม. ปริมาตรคอนกรีตที่ใช้ 10,129 ลบ.ม