ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Bas

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Bas

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานโครงสร้าง ชั้น Basement ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 50%