ความก้าวหน้าโครงการ ชั้น Basement 70 %

ความก้าวหน้าโครงการ ชั้น Basement 70 %

ความก้าวหน้าวันที่ 1-10 พ.ย. 2561 โครงการ ชั้น Basement 70 % ดำเนินการงานเทโครงสร้างเสาชั้นใต้ดิน, งาน ติดตั้งและเทผนัง Slip Form, งานเทผนังชั้นใต้ดิน , งานรื้อถอน Bascing และ เสา King Post