ภาพถ่ายมุมสูง วันที่ 23 ก.พ. 61

ภาพถ่ายมุมสูง วันที่ 23 ก.พ. 61

ภาพถ่ายมุมสูง ความก้าวหน้าโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. วันที่ 23 ก.พ. 61