กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 22 ธ.ค. 61  ที่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา บ. ฑีฆาก่อสร้างจำกัด หน่วยงานโครงการ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ให้กับพนักงานรายวัน เพื่อเป็นการขอบคุณ และให้กำลังใจ ที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อย ช่วยกันทำงานให้กับบริษัท และโครงการ ให้งานออกมาสำเร็จตามเป้าหมาย