ความก้าวหน้างาน เดือน มกราคม 62

ความก้าวหน้างาน เดือน มกราคม 62

ความก้าวหน้างานโครงการ เดือน มกราคม 62

1. งานโครงสร้างพื้นชั้น 3 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

2. งานโครงสร้างพื้นชั้น 3M : ดำเนินการแล้ว 30 %

3. งานโครงสร้างพื้นชั้น 4 : ดำเนินการแล้ว 10 %

% ความก้าวหน้างานโครงการ ถึงเดือน มกราคม 62 : 22.736%

แผนงานเดือน กุมภาพันธ์ 62 คาดแล้วเสร็จถึงชั้น 4M