ความก้าวหน้างาน โครงการ ประจำเดือนเมษายน 62

ความก้าวหน้างาน โครงการ ประจำเดือนเมษายน 62

งานโครงสร้าง Zone Tower ถึง ชั้น 10 แล้วเสร็จ 100 % งานโครงสร้าง Zone Podium ถึง ชั้น 5 แล้วเสร็จ 100 %