ความก้าวหน้างาน โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 62

ความก้าวหน้างาน โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 62

ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower ดำเนินการแล้วเสร็จ : ชั้น 12A
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium ดำเนินการแล้วเสร็จ : ชั้น 6

แผนงานก่อสร้างเดือนถัดไป
งานโครงสร้าง Zone Tower คาดการณ์ถึงชั้น 18 
งานโครงสร้าง Zone Podium คาดการณ์ ถึงชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
งานสถาปัตย์ Zone Tower เริ่มติดตั้งผนังสำเร็จรูป และงานติดตั้งกระจกอลูมิเนียม Facade