ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน มิถุนายน 2562

ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน มิถุนายน 2562

ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Tower แล้วเสร็จ ชั้น 17 
ความก้าวหน้างานโครงสร้าง Zone Podium แล้วเสร็จ ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 
ความก้าวหน้างานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ชั้น 4
แผนงานเดือนถัดไป
แผนคาดการณ์ Zone Tower แล้วเสร็จ ชั้น 20 
แผนงานภายนอกรอบอาคาร แล้วเสร็จ ชั้น 5