ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปความก้าวหน้าประจำเดือน กรกฎาคม 62
งานโครงสร้าง อาคารศูนย์บริหารฯ ดำเนินการแล้วเสร็จถึงชั้น 21
งานโครงสร้าง อาคารจอดรถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ถึงชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
งานสถาปัตย์ ผนังภายนอกอาคาร ดำเนินการติดตั้งผนังสำเร็จรูป และกระจก Curtain wall
แผนงานเดือนสิงหาคม 2562 คาดงานโครงสร้างดำเนินการ ถึงชั้น 24