ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562

ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562

"ความก้าวหน้างานโครงการ ณ วันที่ 21/8/62"
.
งานโครงสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ : ชั้น 23 100 %
งานสถาปัตย์ภายนอก ดำเนินการติดตั้งผนังสำเร็จรูป และกระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ : 40 %