ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 13/9/62

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 13/9/62

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 13/9/62
 
งานพื้นโครงสร้าง แล้วเสร็จ ชั้น 25 50 %
งานติดตั้งโครง Truss หลังคา ชั้น 6 แล้วเสร็จ 50%
งานติดตั้งผนัง Precast & กระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ 55 %