อัพเดทความก้าวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

อัพเดทความก้าวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2562

" อัพเดทความก้าวหน้างาน ประจำเดือนตุลาคม 2562"
.
> งานโครงสร้างแล้วเสร็จ ถึงชั้น 27M
.
> งานโครงเหล็ก Truss ชั้น 6 แล้วเสร็จ 100 %
.
> งานสถาปัตย์ ผนัง Precast & กระจก Curtain Wall รอบอาคาร แล้วเสร็จ ถึงชั้น 21 คิดเป็น 60 %
.
" แผนงานเดือนถัดไป "
.
> งานโครงสร้าง ถึงชั้น 28MM
.
> งานหลังคา Auditorium ชั้น 6
.
> งานสถาปัตย์ ผนัง Precast & Curtain wall แล้วเสร็จ ชั้น 24