ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

>สรุปความก้าวหน้าประจำเดือน พฤศจิกายน 62<
.
> งานโครงสร้างพื้น ถึงชั้ 28 แล้วเสร็จ 100 %
.
> งานผนังรอบอาคาร Precast ถึงชั้น 25, งานกระจก Curtain wall ถึงชั้น 23 รวมแล้วเสร็จประมาณ 70 %
.
> งานสีรองพื้นภายนอกรอบอาคาร แล้วเสร็จ 70% ตามผนัง Precast
.
> งานติดตั้งหลังคา Metal sheet ชั้น 6 แล้วเสร็จ 70 %

>แผนงานเดือนถัดไป<
.
> งานโครงสร้างพื้น แล้วเสร็จ 28mm
.
> งานผนังรอบอาคาร Precast แล้วเสร็จ ชั้น 25
.
> งานติดตั้งกระจก Curtain wall แล้วเสร็จ ชั้น 24
.
> งานติดตั้งหลังคา Metal sheet แล้วเสร็จ