ความก้าวหน้าประจำเดือน ธ.ค. 62

ความก้าวหน้าประจำเดือน ธ.ค. 62

งานโครงสร้างชั้น 28MM แล้วเสร็จ 50 %
งานผนัง Precast & กระจก Curtain Wall รอบอาคาร ถึงชั้น 26

"แผนงานเดือนถัดไป"
 งานโครงสร้างอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %