ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 63

ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 63

"ความก้าวหน้าประจำเดือน มกราคม 63"

ความก้าวหน้างานโครงสร้างแล้วเสร็จ ชั้นหลังคา ผนังถังเก็บน้ำ (ที่ระดับ +144.45 ม.)

ความก้าวหน้างานผนังรอบอาคาร Precast & กระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ 80 %

ความก้าวหน้างานสถาปัตย์ แล้วเสร็จ ถึงชั้น 26