ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 17/2/63

ความก้าวหน้างาน ณ วันที่ 17/2/63

> ความก้าวหน้างานโครงสร้าง ถึงชั้นหลังคา ที่ระดับ +144.45 ม. แล้วเสร็จ 100 %
.
> ความก้าวหน้างานโครงเหล็กรูปพรรณ ถึงชั้นหลังคา
ที่ระดับ +144.45 ม.
.
>ความก้าวหน้างานกระจก และงานผนังรอบอาคาร แล้วเสร็จ 85 %