พนักงาน กกช. เข้าเยี่ยมชมโครงการ

พนักงาน กกช. เข้าเยี่ยมชมโครงการ

วันที่ 24 ก.พ. 63 พนักงานการทางพิเศษฯ กองกลางและการประชุม และพนักงานพัสดุ ของการทางพิเศษฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการ ในส่วนของห้องคลังพัสดุ ชั้นใต้ดิน