ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

ความก้าวหน้างานประจำสัปดาห์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

> ความก้าวหน้างานโครงสร้างเหล็กรับ Curtain Wall ชั้นดาดฟ้า
.
> ความก้าวหน้างานผนัง Precast และ กระจก Curtain Wall
.
> ความก้าวหน้างานภูมิสถาปัตย์ : งานลงต้นไม้จัดสวน ชั้น 5