ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ณ วันที่ 10 มีนาคม 61

ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ณ วันที่ 10 มีนาคม 61

ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ณ วันที่ 10 มีนาคม 61