ความก้าวหน้าโครงการ เดือน มีนาคม 63

ความก้าวหน้าโครงการ เดือน มีนาคม 63

> งานโครงสร้างเหล็กรับ Curtain Wall ชั้นดาดฟ้า
.
> งานผนังรอบอาคาร Precast & กระจก Curtain Wall แล้วเสร็จ : ชั้น 28
.
> งานสถาปัตย์ แล้วเสร็จ : ชั้น 28 MM
.
> งานผนังเบา แล้วเสร็จ : ชั้น 25