19 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเสาเข็ม

19 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเสาเข็ม

19 มีนาคม 61 อัพเดทความก้าวหน้างานเสาเข็ม ณ ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 85 %