กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เข้าเยี่ยมชมโครงการ

กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เข้าเยี่ยมชมโครงการ

ท่าน ผอ.รณรงค์ และ กองออกแบบและก่อสร้าง ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการ