26 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม

26 มีนาคม 61 ความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม

26 มีนาคม 61 อัพเดทความก้าวหน้างานเจาะเสาเข็ม ปัจจุบัน ดำเนินการแล้ว 90 %